Сеизмична устойчивост

на дървените сглобяеми къщи, произведени по технологията на "Милин камък" АД

Устойчивост на сградите при земетръсно натоварване означава те да имат малки хоризонтални премествания в най-високата точка. Това е в пряка зависимост от големината на масата (собственото тегло) на сградата.

Например: Конкретно изчисление за построена наша двуетажна къща (217m2), при заложени входни данни за земетресение с магнитуд 9 по скалата на Рихтер, показва че преместването ще е 0.04m (4cm), което е много малко.
За едноетажните дървени сглобяеми къщи произведени по технологията на Милин камък АД, преместванията са от порядъка на 1-2 cm.
За повече информация:
088 855 88 45